Wat kan de burgemeester doen? | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Thema's > Burgemeesters > Wat kan de burgemeester doen?

Wat kan de burgemeester doen?

Burgemeesters kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het terugdringen van kindermishandeling.

Denk hierbij aan het:

  • inzetten van de Wet Tijdelijk Huisverbod bij gevallen van kindermishandeling, zie  handreiking Wet tijdelijk huisverbod (pdf)
  • agenderen van het thema kindermishandeling in de bestuurlijke driehoek. Binnen de ‘driehoek’ kan aam het thema kindermishandeling en seksueel misbruik dezelfde prioriteit worden gegeven als een ‘high impact crime’.
  • opnemen van het thema kindermishandeling in het lokale of regionale veiligheidsplan

Onder meer met behulp van de monitor Aanpak Kindermishandeling kan een burgemeester een compleet beeld krijgen van de omvang van het probleem van kindermishandeling in zijn of haar gemeente.