Gemeenten | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Thema's > Burgemeesters > Gemeenten

Gemeenten

Gemeenten kregen per 1 januari 2015 de gehele verantwoordelijkheid voor het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling. Preventie is hierbij een belangrijk wapen in de strijd. Burgemeesters kunnen een belangrijk verschil maken door het beschermen van kinderen tot hun prioriteit te maken. De Taskforce steunt en begeleidt burgemeesters hierbij.

Risicogezinnen

De Taskforce vraagt van gemeenten dat zij per 1 januari precies weten in welke gezinnen potentiële slachtoffers en daders wonen van kindermishandeling. Deze risicogezinnen krijgen in een zo vroeg mogelijk stadium hulp op maat. Gemeenten besteden extra aandacht aan kinderen met een beperking en ouders met een verstandelijke beperking. Dit vermindert het kinderleed en drukt de maatschappelijke kosten.

Zorgaanbod

Gemeenten moeten een uitgebreid pakket aan zorg bieden met als doel: 

  • kindermishandeling zo veel mogelijk voorkomen
  • kindermishandeling zo snel mogelijk signaleren
  • vermoedens van kindermishandeling onderzoeken
  • kindermishandeling stoppen
  • schadelijke gevolgen van kindermishandeling beperken

Verder moeten gemeenten beschikken over programma’s voor (potentiële) daders van kindermishandeling en seksueel misbruik buiten het gezin.

Burgemeesters

De Taskforce motiveert en stimuleert burgemeesters om zich in te spannen voor het bestrijden van kindermishandeling en seksueel misbruik. Dit doet de Taskforce in overleg met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Wat kunt u als burgemeester verwachten?

  • In 2014 organiseerde de Taskforce bijeenkomsten voor burgemeesters waar experts uitleggen wat zij kunnen doen om kindermishandeling terug te dringen. Inmiddels doen bijna 120 burgemeesters mee. Bent u burgemeester en heeft u interesse? Neem contact op.
  • De Taskforce biedt burgemeesters informatie over kindermishandeling en seksueel misbruik en wat zij vanuit hun specifieke rol kunnen doen, zoals binnen de veiligheidsdriehoek.
  • Burgemeesters kunnen op verzoek ondersteuning krijgen van de Taskforce bij het ontwikkelen van initiatieven.
  • De Taskforce ontwikkelde een  ‘last resort’-sticker' voor op het gemeentehuis. Hiermee geven burgemeesters aan dat zij zich hard maken voor het bestrijden van kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen.

Toolkit

De Taskforce ontwikkelde een toolkit met informatie en een voorbeeld-aanpak voor gemeentes:

kinderenveilig afbeelding

Burgemeester Sjraar Cox, gemeente Sittard-Geleen:

'Kinderen moeten veilig en beschut kunnen opgroeien. Ook de gemeente heeft daarbij een rol. Als burgervader ga ik ook over de veiligheid van alle inwoners. Nog te vaak word ik, bijvoorbeeld in situaties van huiselijk geweld, geconfronteerd met emotionele en/of fysieke kindermishandeling.

Het lukt ons helaas nog onvoldoende om de grote aantallen kinderen die hiervan de dupe worden te helpen. Daarom heb ik besloten me samen met de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, in Limburg actief in te zetten om die kinderen te helpen.

Waar ik kan zal ik het onderwerp op de agenda zetten bij mijn mede-bestuurders in Limburg. En ik zal proberen om professionals en ouders te bewegen om het goede te doen. We moeten samen de schouders eronder zetten.'