Voorlichtingsbijeenkomsten | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Thema's > Burgemeesters > Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

De Taskforce organiseerde in 2014 voorlichtingsbijeenkomsten speciaal voor burgemeesters. Experts legden uit wat u als burgemeester kunt doen om kindermishandeling terug te dringen.

Programma

 • Feiten en cijfers over kindermishandeling
 • Verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de burgemeester
 • Agenderen kindermishandeling in de bestuurlijke driehoek en het college
 • Slim gebruik van managementinformatie, bijvoorbeeld door de inzet van De monitor aanpak kindermishandeling
 • Pedofilie en pedoseksualiteit; preventieaanbod voor gemeenten en ondersteuning bijvoorbeeld bij terugkeer van zedendelinquenten.
 • Inzetten van het tijdelijk huisverbod bij kindermishandeling

Duur: 1 a 2 uur.

Na afloop van de presentaties kunt u onderling afspraken maken over de aanpak in uw regio.

Meedoen

Inmiddels toonden ruim 160 burgemeesters belangstelling voor deze voorlichtingsbijeenkomst. Het gaat om de burgemeesters in de veiligheidsregio’s:

 • Zuid-Limburg en Sittard-Geleen
 • Amsterdam-Amstelland
 • Gelderland-Midden
 • Noord-Holland Noord
 • Drenthe
 • Friesland
 • Groningen
 • Brabant-Noord
 • Veiligheidsaliantie regio Rotterdam

Per regio is 1 burgemeester voorzitter van de bijeenkomst.

Bent u burgemeester en heeft u interesse? Neem contact op met Brechtje Mantel via info@tfkinderenveilig.nl

Aftrap

De burgemeesters van Aalsmeer, Ouder-Amstel, Diemen, Uithoorn en de Haarlemmermeer woonden op 2 april 2014 de eerste bijeenkomst bij. 

kinderenveilig afbeelding

Burgemeester Ahmed Aboutaleb, gemeente Rotterdam

'In Rotterdam heeft kindermishandeling volop onze aandacht. De wet tijdelijk huisverbod bij kindermishandeling wordt goed toegepast. Want kwetsbare kinderen hebben onze bescherming nodig. In Rotterdam, in de veiligheidsalliantie regio Rotterdam en in heel Nederland.

Ik ondersteun dan ook van harte de oproep van collega Eberhard van der Laan om dit onderwerp bij alle burgemeesters onder de aandacht te brengen. De bijeenkomsten van  de Taskforce over de rol van de burgemeester bij het terugdringen van kindermishandeling dragen bij aan het agenderen van het onderwerp.'

kinderenveilig afbeelding

Burgemeester Onno Hoes, gemeente Maasstricht

'Als burgemeesters uit de regio Zuid-Limburg hebben wij de Taskforce uitgenodigd om een voorlichtingsbijeenkomst te geven. Wij zien kindermishandeling als een groot probleem en als een belangrijk onderwerp voor ons als burgemeesters. Wij gaan aan de slag met een plan van aanpak en zullen dat zo spoedig mogelijk bekend maken.'

kinderenveilig afbeelding

Burgemeester Paul Depla, gemeente Heerlen

'Van verwaarlozing tot … Je als kind niet veilig weten in je eigen huis, is vreselijk. Het is belangrijk dat we dit niet laten gebeuren. Daarbij is het belangrijk dat het kind niet zoek raakt in het woud van meer of minder samenwerkende organisaties.'

kinderenveilig afbeelding

Burgemeester Amy Koopmanschap, gemeente Diemen

Burgemeester Koopmanschap bezocht de eerste bijeenkomst. Haar motivatie geeft ze als volgt weer: 'Kinderen hebben recht om in een veilige en stabiele omgeving op te groeien. Helaas is dit niet voor alle kinderen weggelegd. Voor die kwetsbare groep moeten wij als gemeente er alles aan doen om te zorgen dat zij zo goed mogelijk worden beschermd en geholpen. Elk kind moet een veilig thuis hebben. Als burgemeester maak ik mij daar sterk voor en ik roep mijn collega’s op dit initiatief van harte te ondersteunen. Alleen samen kunnen we kindermishandeling bestrijden.'

Contact

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik
Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag
Postbus 556
2501 CN Den Haag

T: 070-376 5830
E: info@tfkinderenveilig.nl