Koplopersgroep bestuurders primair onderwijs | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Thema's > Koplopersgroep bestuurders primair onderwijs

Koplopersgroep bestuurders primair onderwijs

Acht onderwijsbestuurders uit het primair onderwijs gaan zich inzetten om de aanpak van kindermishandeling binnen het onderwijs te versterken. Zij doen dit vanuit hun eigen functie, op initiatief van de landelijke Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik.

De bestuurders willen in de landelijke PO-sector én in de eigen regio een beweging op gang brengen die tot doel heeft het signaleren en melden van kindermishandeling te verbeteren. De acht onderwijsbestuurders vervullen hierin een voortrekkersrol. Het komende jaar brengen zij in hun eigen regio alle relevante partijen bij elkaar om te komen tot duidelijke afspraken. Denk hierbij aan de gemeente, Veilig Thuis, huisartsen, ziekenhuizen, politie en OM. Samen bespreken ze de knelpunten in de huidige aanpak en formuleren ze acties om deze te verhelpen. Ook zetten de bestuurders het thema regelmatig op de agenda van de landelijke PO-sector en delen ze goede voorbeelden.

Onderwijsbestuurders maken zich sterk voor verbetering aanpak kindermishandeling