Koplopergroep wethouders | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Thema's > Koplopergroep wethouders

Koplopergroep wethouders

Ervoor zorgen dat Nederlandse gemeenten de regie pakken op de aanpak van de kindermishandeling en seksueel misbruik. Dat is de missie van Hugo de Jonge, lid van de Taskforce en Rotterdams wethouder voor jeugd, zorg en onderwijs. Om dit te bereiken heeft de Taskforce een kopgroep van 14 wethouders geformeerd.

Aanpak kindermishandeling gemeentelijke verantwoordelijkheid
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg en veiligheid van de jeugd. Ook als het gaat om veiligheid 'achter de voordeur', in huiselijke kring. De aanpak van kindermishandeling is daarmee nadrukkelijk een gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden. Hoe kan de gemeente hier de regie op nemen? Welke middelen kan een gemeente inzetten? Wat is daarin effectief? Dat zijn de vragen waar de koplopergroep mee aan de slag gaat.

Vanaf najaar 2015 t/m eind 2016 komen zij bij elkaar om verschillende thema´s te bespreken en op te pakken binnen de eigen gemeente of regio. Het gaat om de volgende thema’s:

  • Preventiebeleid rondom kindermishandeling en seksueel misbruik
  • Gebruik van de Meldcode en de Kindcheck
  • Versterken samenwerking tussen Veilig Thuis, sociale teams, onderwijs, veiligheid, jeugdbescherming en natuurlijk het gezin
  • Aansluiting strafrecht, civielrecht, bestuursrecht en de zorg
  • Informatie-uitwisseling en privacy
  • Effectieve interventies in de aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik
  • Samenwerking met het OM bij de daderaanpak

Uiteindelijk zal dit alles leiden tot een concreet product: een handreiking voor gemeenten die - net als de deelnemers aan de koplopergroep nu - de noodzaak zien om de regie rond het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling en seksueel misbruik naar zich toe te trekken.