Informatiedeling: ‘ja, tenzij ..’ het juiste uitgangspunt bij het delen van informatie | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Thema's > Informatiedeling: ‘ja, tenzij ..’ het juiste uitgangspunt bij het delen van informatie

Informatiedeling: ‘ja, tenzij ..’ het juiste uitgangspunt bij het delen van informatie

Onduidelijkheid, onzekerheid en angst. Dat weerhoudt professionals bij het delen van informatie bij vermoedens van kindermishandeling.

De enorme hoeveelheid wetten, regels, protocollen en beroepscodes zorgen hiervoor. Het gebrek aan zicht op wat wel en niet kan, leidt ertoe dat menig professional terughoudend is bij het delen van kennis. Men hanteert niet het ‘ja, tenzij’-principe, maar het ‘nee, tenzij’-principe.

Deze houding kan gevolgen hebben voor de veiligheid van het kind. Er ontbreekt nu regelmatig een volledig beeld van de situatie waarin het kind zich bevindt en (mede hierdoor) worden niet altijd de juiste interventies ingezet.

De Taskforce pleit ervoor dat professionals informatie met elkaar delen op basis van een ‘ja, tenzij’-principe’. Dit principe dient voor alle betrokkenen glashelder te zijn. De Taskforce is van mening dat van het delen van informatie bij een redelijk vermoeden van kindermishandeling en/of seksueel misbruik een plicht moet worden gemaakt. Zo nodig moet de wet hiervoor worden aangepast. Om dit te bewerkstelligen zet (en houdt) de Taskforce dit onderwerp op de politieke agenda.