Taskforce: voorkomen of stoppen van kindermishandeling begint in de collegebanken | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Thema's > Taskforce: voorkomen of stoppen van kindermishandeling begint in de collegebanken

Taskforce: voorkomen of stoppen van kindermishandeling begint in de collegebanken

Om kindermishandeling en seksueel misbruik aan te kunnen pakken, zijn goed geschoolde professionals een belangrijke voorwaarde. Professionals die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om kindermishandeling te signaleren, voorkomen of stoppen.

De Taskforce pleit er daarom bij opleidingsdirecteuren van universitaire medische, pedagogische en psychologische opleidingen voor dat het thema kindermishandeling en seksueel misbruik structureel onderdeel is van de onderwijsprogramma’s.

Ook wil zij dat het thema een vast onderdeel is van de registratie- en accreditatie-eisen van de beroepsverenigingen NVO (de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) en NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).