Taskforce roept burgemeesters op in de bres te springen voor veiligheid kinderen | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Thema's > Taskforce roept burgemeesters op in de bres te springen voor veiligheid kinderen

Taskforce roept burgemeesters op in de bres te springen voor veiligheid kinderen

Burgemeesters spelen een belangrijke rol bij het vergroten van de veiligheid van kinderen. Zo kunnen zij ouders die mishandelen een tijdelijk huisverbod opleggen om de directe omgeving van het kind veiliger te maken.

Ook kunnen zij het thema kindermishandeling agenderen in de bestuurlijke driehoek en het opnemen in het lokale en regionale veiligheidsplan.

De Taskforce organiseert in de veiligheidsregio’s voorlichtingsbijeenkomsten voor burgemeesters om met hen in gesprek te gaan over hoe zij kunnen bijdragen aan de aanpak van kindermishandeling.