Onderwijs, kinderopvang en ouders slaan handen ineen bij aanpak kindermishandeling | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Onderwijs, kinderopvang en ouders slaan handen ineen bij aanpak kindermishandeling

Onderwijs, kinderopvang en ouders slaan handen ineen bij aanpak kindermishandeling

Gepubliceerd op 15-11-2016

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties gaan samenwerken ter verbetering van de signalering en aanpak van kindermishandeling. Zij hebben zich daartoe verenigd in de ‘Beweging tegen Kindermishandeling’, op initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Het startschot voor de beweging wordt gegeven in de Week tegen Kindermishandeling op woensdag 16 november en vindt plaats op basisschool Op Dreef in Utrecht. Daar gaat Nicolette van Dam in gesprek met de kinderen van groep 7 over kindermishandeling en hoe zij kunnen helpen wanneer ze het vermoeden hebben dat een klasgenootje slachtoffer is van kindermishandeling

Mishandelde kinderen die er zelf niet over durven praten, hebben mensen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen.
Dat vindt ook Niko Persoon, onderwijsbestuurder en lid van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik: “We moeten meer doen om het aantal van 119.000 mishandelde kinderen naar beneden te krijgen. De opvang en school zien veel, zo niet alle kinderen, en spelen daarom een belangrijke rol bij het terugdringen van kindermishandeling. Alle kinderen in Nederland verdienen het om zich optimaal te kunnen ontplooien en dat kan alleen als zij goed in hun vel zitten en zich veilig voelen.”

Voor 2019 ambities realiseren
De Beweging tegen Kindermishandeling komt voort uit de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik die eind dit jaar stopt. De looptijd van de beweging is minimaal tot 1 januari 2019. “Het is erg belangrijk dat we de strijd tegen kindermishandeling samen voortzetten’’, vindt Rinda den Besten, als voorzitter van de PO-Raad verbonden aan de beweging. ,,Onderwijs en kinderopvang kunnen dit ingewikkelde probleem niet alleen oplossen en hebben daar gemeenten en jeugdhulp hard bij nodig.
’’De beweging wil alle betrokkenen stimuleren en helpen kindermishandeling aan te pakken. Dat doet ze onder meer door in gesprek te gaan over mogelijke weerstanden en belemmeringen en het verder onder de aandacht brengen van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. ,,Weliswaar kennen bijna alle collega’s in het onderwijs en de kinderopvang deze meldcode, maar het daadwerkelijk overgaan tot actie bij een vermoeden van kindermishandeling, kan beter. Ieder kind dat slachtoffer is van kindermishandeling, is er een te veel’’, aldus Den Besten. 

Kick off beweging
De kick off van de beweging vindt plaats op woensdag 16 november, van 10:45-12:30 u op basisschool Op Dreef in Utrecht. Kinderen van groep 7 hebben daar afgelopen dagen op schrift en in beeld gebracht hoe zij denken kindermishandeling te kunnen stoppen. Nicolette van Dam gaat hierover woensdag met de kinderen in gesprek. Ook praten ze over hoe zij kindermishandeling bij een klasgenootje kunnen signaleren en hoe ze hier melding van kunnen maken. En uiteraard is er aandacht voor wat kinderen kunnen doen als ze thuis zelf mishandeld worden. Daarna volgt een officieel startschot van de Beweging tegen Kindermishandeling.