Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik deelt analyse Kring van Veiligheid | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik deelt analyse Kring van Veiligheid

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik deelt analyse Kring van Veiligheid

Gepubliceerd op 18-04-2016

Op 15 april heeft de Kring van Veiligheid het Manifest ‘Huiselijk geweld te lijf’ naar buiten gebracht. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik heeft hier kennis van genomen en deelt de scherpe analyse uit dit rapport.

In het Manifest pleit de Kring van Veiligheid - een initiatief van Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut onder voorzitterschap van Jacques Wallage – voor veranderingen in systeem en mentaliteit om een drastische teruggang van huiselijk geweld en kindermishandeling te bereiken. De Taskforce onderschrijft dat het nodig is om op beide vlakken belangrijke vorderingen te maken.

In het Manifest doen de ondertekenaars drie voorstellen om het aantal slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling substantieel naar beneden te brengen. Zo pleiten zij ten eerste voor het stimuleren van burgers om verantwoordelijkheid te dragen voor een veilig leefklimaat in gezinnen en hen daarbij te faciliteren. Ten tweede stellen zij voor meer in te zetten op een samenhangende aanpak door het doorbreken van het hokjesdenken en het leggen van dwarsverbanden. "Waar nodig moeten professionals de grenzen van hun formele taak durven overschrijden", zo valt te lezen in het Manifest. Ook de Taskforce vindt het belangrijk om op beide aspecten serieuze stappen vooruit te zetten. De Taskforce zet zich momenteel met haar activiteiten ook in om op beide punten vooruitgang te boeken.

Een derde voorstel van de Kring van Veiligheid is het instellen van een Nationaal Rapporteur huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze rapporteur moet een rol innemen van waakhond en aanjager die agendeert, monitort, signaleert, stimuleert en verbindt. Eind 2016 komt de Taskforce naar buiten met haar eindrapportage waarin onder andere wordt ingegaan op de wenselijkheid van een partij die zo’n rol ook na 2016 inneemt en welke vorm dit dan zou moeten hebben.