Taskforce tevreden met voornemen Van Rijn om meldcode minder vrijblijvend te maken | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Taskforce tevreden met voornemen Van Rijn om meldcode minder vrijblijvend te maken

Taskforce tevreden met voornemen Van Rijn om meldcode minder vrijblijvend te maken

Gepubliceerd op 14-01-2016

De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik is tevreden met het voornemen van staatssecretaris Van Rijn om de meldcode kindermishandeling minder vrijblijvend te maken door het toevoegen van een registratievereiste. Dit is in lijn met het advies ‘we missen kinderen’ dat de Taskforce in september 2015 naar buiten heeft gebracht.

Net als staatssecretaris Van Rijn vindt de Taskforce dat de professional in stap vijf van de meldcode altijd moet registreren bij Veilig Thuis wanneer hij kindermishandeling niet kan uitsluiten. Zo’n verplichte registratie heeft in de optiek van de Taskforce meerdere voordelen. Het zorgt ervoor dat de gegevens van een kind - waar verschillende professionals, buren of andere betrokkenen zich zorgen over maken - aan elkaar kunnen worden gekoppeld zodat er eerder kan worden ingegrepen.  Een arts weet bijvoorbeeld niet of andere beroepskrachten of burgers zorgen hebben over ditzelfde kind. Is het kind bijvoorbeeld op school gezien met blauwe plekken of heeft de buurman melding gemaakt van geweld binnen dit gezin? Door de registratie van deze zorgen op één punt komt alle informatie bij elkaar.

De Taskforce is het ook met Van Rijn eens dat Veilig Thuis in stap 5 - samen met de professional – moet bepalen of nader onderzoek door Veilig Thuis moet plaatsvinden of dat de hulpverlening die de professional overeengekomen is met de ouders, voldoende garantie biedt voor (langdurige) veiligheid. Voor welke oplossing uiteindelijk ook wordt gekozen, het kind is na de registratie in beeld bij Veilig Thuis. Hiermee neemt de veiligheid van kinderen in belangrijke mate toe.

Ook het voornemen van Van Rijn om de werkwijze van Veilig Thuis op een ander punt aan te passen is in lijn met het eerder uitgebrachte advies van de Taskforce. Het betreft hier het door Veilig Thuis verwerken van signalen van burgers als melding. Wanneer bij een melding niet alleen de gegevens van de melder maar ook van het kind worden geregistreerd, kan Veilig Thuis deze signalen aan elkaar koppelen en – indien nodig – eerder ingrijpen.