Lever uw input voor de onderzoeksagenda kindermishandeling | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Lever uw input voor de onderzoeksagenda kindermishandeling

Lever uw input voor de onderzoeksagenda kindermishandeling

Gepubliceerd op 19-11-2015

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik en ZonMw werken aan een gezamenlijke, breed gedragen onderzoeksagenda kindermishandeling. Vanaf nu kunt u op het concept van de onderzoeksagenda reageren. U kunt de veldraadpleging tot 7 december 2015 invullen.

De laatste jaren zijn er in Nederland stappen gezet in de aanpak van kindermishandeling. Uit verschillende rapporten blijkt echter dat alle vormen van kindermishandeling nog steeds veelvuldig voorkomen, met name onder bepaalde risicogroepen. Er is meer kennis nodig over effectieve vormen van hulpverlening in het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van (de gevolgen van) kindermishandeling. Daarom werkt ZonMw samen met de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik aan een onderzoeksagenda kindermishandeling.

Doel onderzoeksagenda
Met het opstellen van de onderzoeksagenda zetten ZonMw en de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in op meer samenhang in het onderzoek naar kindermishandeling. Op deze manier kan de wetenschappelijke onderbouwing van de preventie, signalering, het stoppen en behandeling van kindermishandeling verder gebracht worden. Dit is een belangrijke stap in het bestrijden en voorkomen van kindermishandeling. 

Onderzoekslijnen
De onderzoeksagenda richt zich op de volgende twee onderzoekslijnen:

  • Onderzoek naar de effectiviteit van (elementen uit) bestaande interventies en instrumenten.
  • Onderzoek om keuzes voor en in effectiviteitsonderzoek te kunnen maken

Werkwijze
Om te komen tot deze versie van de onderzoeksagenda is een reeks aan documenten, rapporten en meta-analyses over kindermishandeling bestudeerd. Daarnaast zijn er 36 Nederlandse experts telefonisch geïnterviewd.

Veldraadpleging
Met de veldraadpleging willen we de onderzoeksagenda aanvullen en checken op onjuistheden. Ook wordt er gevraagd een prioritering in de onderzoeksvragen aan te geven. De lijnen waarop de agenda  zich richt staan vast.

We nodigen u  van harte uit deze versie van de onderzoeksagenda te bekijken en uw reactie te geven via de via de online vragenlijst van de veldraadpleging.

Meer informatie
Download onderzoeksagenda kindermishandeling