Seksueel geweld aan de orde van de dag | Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

U bent hier:Home > Seksueel geweld aan de orde van de dag

Seksueel geweld aan de orde van de dag

Naar schatting wordt 32% van de kinderen in Nederland slachtoffer van een vorm van seksueel geweld: 41% van de meisjes en 23% van de jongens (http://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/op-goede-grond). Dit varieert van betasten tot verkrachting. De pleger is meestal een bekende. De meeste kinderen vertellen niemand wat ze hebben meegemaakt. Dit heeft te maken met schuld en schaamte, maar ook met angst voor de gevolgen van onthulling. Vooral kinderen die door iemand binnen de familie worden misbruikt, kunnen lang zwijgen.

Enorme gevolgen

Seksueel misbruik kan ernstige gevolgen hebben voor kinderen. De meerderheid houdt er een negatief zelfbeeld aan over. Sommige kinderen hebben slaap- en concentratieproblemen doordat ze er steeds aan moeten denken. Tegelijkertijd proberen ze er juist niet aan te denken. Andere kinderen zijn heel druk of gaan drinken en blowen om stress te verminderen. Als je heel lang stress hebt, kunnen ook lichamelijke klachten ontstaan zoals buikpijn.

Slachtoffers hebben ook verhoogde kans om in de toekomst nogmaals slachtoffer te worden. Daarnaast kunnen slachtoffers ook zelf pleger van seksueel misbruik worden: relatief veel zedendelinquenten blijken in hun jeugd te zijn misbruikt. Goede en vroegtijdige hulpverlening is dan ook belangrijk om seksueel misbruik tegen te gaan.

Post Traumatische Stress Stoornis

Veel kinderen en jongeren die seksueel geweld hebben meegemaakt, hebben de diagnose Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Dit betekent dat het niet lukt om het gebeuren te verwerken. Het ‘goede’ nieuws van PTSS is dat het goed te behandelen is met EMDR (zie voor therapeuten www.emdr.nl) of met cognitieve gedragstherapie (www.vgct.nl). Kinderen en jongeren die kort geleden seksueel geweld hebben meegemaakt, kunnen terecht in een Centrum Seksueel Geweld (www.centrumseksueelgeweld.nl).

Taskforce

De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik richt zich op het terugdringen van het aantal seksueel misbruikte kinderen. De Taskforce heet overigens niet voor niets Taskforce Kindermishandeling én seksueel misbruik. Beide zijn vreselijk voor een kind, maar er is ook een onderscheid. Bij kindermishandeling wordt uitgegaan van onmacht van de dader en bij seksueel misbruik meer van machtsmisbruik. Dit brengt een andere dynamiek met zich mee die ook vraagt om andere maatregelen.

Seksueel misbruik bij kinderen met een verstandelijke beperking

Waar het gaat om seksueel misbruik zijn kinderen met een verstandelijke beperking extra kwetsbaar. Diverse publicaties melden dat ongeveer 40% van de kinderen met een verstandelijke beperking voor het 18de levensjaar slachtoffer is van seksueel misbruik of mishandeling.

Doorgaans reageren mensen vaak op dit soort cijfers met ongeloof en afkeer. Het is moeilijk te bevatten dat mensen dit elkaar aandoen. ‘Dat kan niet waar zijn!’ en ‘Dat bestaat niet’, zijn veelvoorkomende reacties. Een dergelijke houding is risicovol omdat het signaleren in de weg kan staan. Met name voor mensen met een beperking omdat ze toch al moeilijker begrepen worden als zij melding willen maken van misbruik.

Signaleren

Bij het stoppen van seksueel misbruik bij kinderen - met of zonder beperking - is de rol van de buitenwacht cruciaal. Acties zijn nodig om het misbruik te stoppen, veiligheid te bieden, de schade te herstellen en een nieuw perspectief mogelijk te maken. Iedereen is daarbij nodig! Om professionals en publiek hierop te wijzen, is Aafke Scharloo vanuit de Taskforce actief op dit thema. Zij ondersteunt  professionals bij dit onderwerp en vanuit de Taskforce zoeken we de landelijke en vakmedia op (http://www.ntdigitaal.nl/content/registreer-signalen-van-mishandeling).

Ook de Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer houdt zich bezig met dit thema. Zij is als onafhankelijk waarnemer verbonden aan de Taskforce. Voor meer informatie over het thema seksueel geweld tegen kinderen: www.nationaalrapporteur.nl

Meer weten of hulp nodig?

Heeft u een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik, neem dan contact op met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor kindermishandeling.  http://www.vooreenveiligthuis.nl/

Is uw kind seksueel misbruikt of vermoedt u dat? Ga dan naar Slachtofferhulp Nederland voor juridisch advies, praktische hulp en emotionele steun. https://www.slachtofferhulp.nl/seksueel-misbruik/delicten/misbruik-kinderen/  of neem contact op met het Centrum Seksueel Geweld: www.centrumseksueelgeweld.nl